วิธีสั่งซื้อ

วิธีสั่งซื้อทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 สั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้าจากหน้าเว็บโดยมีขั้นตอนโดยละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสินค้าที่ต้องการและระบุจำนวนที่ต้องการแล้วเพิ่มรายการลงในตะกร้าสินค้าโดยกด “Add

ที่ใต้รูปสินค้าที่ต้องการซื้อ

step1

 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกสินค้าครบแล้วให้คลิกที่รูป “ตะกร้าสินค้า (รถเข็น)” เพื่อดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมด

step2

 

หากต้องการแก้ไขจำนวนสินค้าโดยจะเพิ่มหรือลดก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้ด้วยเช่นกัน เมื่อแก้ไขจำนวนแล้วอย่าลืมกด “Update Cart

step2_1

 

หรือหากมีรายการใดที่ต้องการลบออกจากตะกร้าสินค้าก็ให้กดเครื่องหมาย “x” รายการนั้นๆก็จะถูกลบออกจากตะกร้าสินค้าทันที

step2_2

ขั้นตอนที่ 3  เมื่อแก้ไขจำนวนเรียบร้อยแล้วก็กด “Proceed to Checkout

step3
ขั้นตอนที่ 4 ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของท่านสำหรับจัดส่งสินค้าโดยใส่ทุกช่องที่มีเครื่องหมาย ดอกจันสีแดง ( * ) โดยเมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วให้กด “Place order

step4

step4_1

 
ขั้นตอนที่5 การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าได้ทันทีโดยทางร้านจะดำเนินการจัดเตรียมของให้ทันทีเฉพาะท่านที่โอนเงินชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น

ส่วนท่านที่สั่งเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ทางร้านจะยังไม่ดำเนินการใดๆจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเพราะมีบางคนสั่งแล้วไม่เอาและติดต่อไม่ได้ ทำให้ทางร้านเสียเวลาในการจัดเตรียมของครับ

step5

 

 

วิธีที่ 2  สั่งซื้อผ่าน Line 

กรณีที่ท่านไม่สะดวกสั่งผ่านหน้าเว็บหรืออาจจะประสบปัญหาในการทำตามขั้นตอนต่างๆก็สามารถสั่งมาทางไลน์ได้ครับ โดยท่านสามารถ add Line ของทางร้าน (Line ID: masterclay) และพิมพ์รหัสสินค้าที่ต้องการพร้อมทั้งจำนวน ส่งมาทางไลน์ เช่น

BFP1 = 2
FCB3 = 3
FLW1 = 2

อย่างนี้เป็นต้น โดยจะต้องมียอดสั่งซื้อรวมแล้วไม่น้อยกว่า 500 บาท
หลังจากนั้นทางร้านจะสรุปยอดรวมพร้อมค่าขนส่งให้ทราบ เพื่อท่านจะได้ชำระเงินต่อไป